Rada Rodziców
Wpisał: Administrator   
28.10.2015.
SKŁAD RADY RODZICÓW
 
Przewodniczący
Jacek Król

Zastępca
Witold Sawicki

Sekretarz
Anna Mordarska

Skarbnik
Katarzyna Chadała
 
 
KONTO RADY RODZICÓW:
PKO BP: 72102037140000430200076190