Nauczyciele naszej szkoły
Wpisał: Administrator   
06.09.2017.
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1
Bożena Łotecka

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Miejskich nr 1
Wioletta Bernat
Teresa Dziemidowicz
Małgorzata Simańczuk


Wychowawcy
Aleksandra Bobińska - klasa 1a
Elżbieta Hołobut - klasa 1b
Ewelina Kruk - klasa 1c
Iwona Panicz - klasa 2a
Joanna Olechowska - klasa 3a
Danuta Chodakowska - klasa 3b
Aleksandra Kocoł-Duchnowicz - klasa 3c
Violetta Grzesik - klasa 3d
Agnieszka Mazurkiewicz - klasa 3e
Katarzyna Wrona - klasa 3f
Anna Wysoczan - klasa 4a
Damian Szyszko - klasa 4b
Ewa Alicja Herba - klasa 4c
Barbara Mi¶ków - klasa 4d
Joanna Ciesielka - klasa 4e
Dorota Radomska-Gliwa - klasa 5a
Marta Martyniuk - klasa 5b
Ewa Baraniuk - klasa 5c
Dorota Grzesik - klasa 6a
Karolina Pietrzyk - klasa 6b
Marzena Serwan-Kazanowska - klasa 7a
Katarzyna Węglorz-Koza - klasa 7b
Jarosław Gucwiński - klasa 7c
Bożena Kotulska - klasa 7d
 
Pedagog szkolny   
Małgorzata Simańczuk
Iwona Kazanowska-Witkiewicz
 
Psycholog szkolny
Aleksandra Białas
Robert Warzecha
 
Logopeda
Małgorzata F±ferek-Pekowska
Agnieszka Gdowska


Biblioteka szkolna   
Urszula Mielczarek

¦wietlica szkolna
Anna Kaczmarska-G±ska - kierownik ¶wietlicy
Ewa Baraniuk
Ryszard Cież
Agnieszka Gdowska
Teresa Gr±dowska

Język polski
Ewa Baraniuk
Lidia Gacek-Zawadzka
Dorota Grzesik
Irena Hołubicka-Bę¶

Joanna Olechowska
Martyna Sitek
Tamara Tarasek
Joanna Wolak-Machnik

 
Język angielski
Bartosz Bieliński
Iwona Borecka
Joanna Ciesielka
Jadwiga Górniak

Ewa Herba
Marzena Miszczuk
Danuta NiedĽwiecka-Banasik

Dorota Rogulska
Maria Spadło
Barbara Uchman

Katarzyna Wrona
 
Język niemiecki
Angelika Adler-Palacz
Wojciech Iwanowski
Barbara Mi¶ków
Ewa Pakuła

Historia/Historia i społeczeństwo
Dorota Grzesik
Anna Ole¶kiewicz

Marzena Serwan-Kazanowska
Damian Szyszko

 
Edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Bobińska
Danuta Chodakowska
Violetta Grzesik
Elżbieta Hołobut
Aleksandra Kocoł-Duchnowicz
Ewelina Kruk
Agnieszka Mazurkiewicz
Joanna Olechowska
Iwona Panicz
Katarzyna Wrona

 
Matematyka
Dorota Kowalska
Danuta Marcinkowska
Marta Martyniuk
Katarzyna Węglorz-Koza
Anna Wysoczan
 
Przyroda
Elżbieta Hołobut
Dorota Radomska-Gliwa

Karolina Pietrzyk
 
Geografia
Kornelia Lerch-Kozula
Adrian Kłos
 
 Biologia
Mariola Szczecińska
 
 Fizyka
Bożena Kotulska
 
Chemia
Bożena Kotulska
Karolina Pietrzyk
 
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Bartoszek
Wioletta Bernat
Ewelina Deneka
Andrzej G±sior

Roman Kołodziej
Dorota Kubacka
Miłosz Majka
Krzysztof Ma¶lanka
Magdalena Neumann-Krupowies
Beata Nowak
Mateusz Sadyk
Jarosław Szynol
Jan Węgrzyn
Danuta Wiktorek

Agnieszka Wolff
Radosław Zych

Zajęcia komputerowe/informatyka
Jarosław Gucwiński
Maria Podcerkiewna
Alina Uzny

 
Zajęcia techniczne/technika
Ryszard Cież

Plastyka
Marzena Serwan-Kazanowska
Anna Tobias
 
Muzyka
Weronika Rutkowska
 
Wychowanie do życia w rodzinie
Justyna Amenas

Religia
Justyna Amenas
Adrian Kłos
ks. Michał Kowalski
Aneta Knapik-Król