Nauczyciele naszej szkoły
Wpisał: Administrator   
06.09.2016.
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1
Bożena Łotecka

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Miejskich nr 1
Wioletta Bernat
Teresa Dziemidowicz
Małgorzata Simańczuk

Wychowawcy
Iwona Panicz - klasa 1a
Joanna Olechowska - klasa 2a
Alina Luber - klasa 2b
Anna Borzęcka - klasa 2c
Violetta Grzesik - klasa 2d
Agnieszka Mazurkiewicz - klasa 2e
Katarzyna Wrona - klasa 2f
Aleksandra Bobińska - klasa 3a
Jolanta Muzyka - klasa 3b
Elżbieta Hołobut - klasa 3c
Ewelina Kruk - klasa 3d
Ewelina Kruk - klasa 3e
Małgorzata Sahs - klasa 4a
Marta Martyniuk - klasa 4b
Katarzyna Cekiera-Lubiniecka - klasa 4c
Dorota Grzesik - klasa 5a
Karolina Pietrzyk - klasa 5b
Marzena Serwan-Kazanowska - klasa 6a
Katarzyna Węglorz-Koza - klasa 6b
Weronika Rutkowska - klasa 6c

Pedagog szkolny   
Joanna  Białobrzeska
 
Psycholog szkolny
Aleksandra Białas
 
Logopeda
Małgorzata F±ferek-Pekowska
Agnieszka Gdowska

Biblioteka szkolna   
Urszula Mielczarek

¦wietlica szkolna
Anna Kaczmarska-G±ska - kierownik ¶wietlicy
Dorota Radomska-Gliwa
Teresa Gr±dowska
Ewa Baraniuk
Danuta Marcinkowska
Cezary Tomczyk

Język polski
Ewa Baraniuk
Lidia Gacek-Zawadzka
Dorota Grzesik
Joanna Olechowska
Małgorzata Sahs
 
Język angielski
Joanna Ciesielka
Ewa Herba
Marzena Miszczuk
Dorota Rogulska
Katarzyna Wrona
Anna Wysoczan
 
Język niemiecki
Angelika Adler-Palacz
Wojciech Iwanowski
Barbara Mi¶ków
Ewa Pakuła

Historia i społeczeństwo
Dorota Grzesik
Aneta Knapik-Król
Marzena Serwan-Kazanowska
 
Edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Bobińska
Anna Borzęcka
Violetta Grzesik
Elżbieta Hołobut
Ewelina Kruk
Alina Luber
Agnieszka Mazurkiewicz
Jolanta Muzyka
Joanna Olechowska
Iwona Panicz
Katarzyna Wrona
 
Matematyka
Danuta Marcinkowska
Marta Martyniuk
Katarzyna Węglorz-Koza
 
Przyroda
Elżbieta Hołobut
Katarzyna Cekiera-Lubiniecka
Karolina Pietrzyk
 
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Bartoszek
Szczepan Chodakowski
Ewelina Deneka
Roman Kołodziej
Dorota Kubacka
Miłosz Majka
Krzysztof Ma¶lanka
Beata Nowak
Dorota Radomska-Gliwa
Mateusz Sadyk
Jarosław Szynol
Agnieszka Wolff
Radosław Zych

Zajęcia komputerowe
Alina Uzny
Jan Witkowski
 
Zajęcia techniczne   
Katarzyna Cekiera-Lubiniecka
Ryszard Cież

Plastyka
Marzena Serwan-Kazanowska
 
Muzyka
Weronika Rutkowska
 
Wychowanie do życia w rodzinie
Barbara Rycharska

Religia
Justyna Amenas
Aneta Knapik-Król
Barbara Rycharska
 
Rewalidacja
Agnieszka Gdowska