Świetlica szkolna
Wpisał: Administrator   
07.09.2014.
Nasza świetlica posiada wspaniałe warunki lokalowe - duża sala do zabaw oraz mała sala do zajęć twórczych.  Pracujący w świetlicy pedagodzy stosują bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści i sposobów organizacji. Różnorodność stosowanych form pracy umożliwia rozwój wielostronnej, twórczej aktywności ucznia.

Świetlica jest czynna w godz. 6:00 - 17:00
Jest bezpłatna
Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych dla uczniów klas I – III

KADRA PEDAGOGICZNA

Anna Kaczmarska-Gąska - kierownik świetlicy
Ewa Baraniuk
Ryszard Cież
Agnieszka Gdowska
Teresa Grądowska
       
W podmenu Uroczystości, Zajęcia i zabawy oraz Prace dzieci prezentowana jest działalność świetlicy.
Podmenu Stołówka szkolna zawiera regulamin korzystania ze stołówki w szkole.
Ogłoszenia są zamieszczane w podmenu Informacje.