Podsumowanie konkursu informatycznego "Internet - korzystam odpowiedzialnie"
Wpisał: Alina Uzny   
27.03.2019.
W środę, 27 marca odbył się w poszczególnych grupach wiekowych szkolny konkurs informatyczny sprawdzający znajomość pojęć związanych z Internetem oraz znajomość zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Konkurs podsumował tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole i sprawdził, ile uczniowie zapamiętali z prowadzonej edukacji informatycznej dotyczącej Internetu.
W konkursie startowały trzyosobowe drużyny z klas IV-VIII. W konkursie przeprowadzonym w klasach IV, V i VI została wykorzystana tablica interaktywna, o którą nasza pracownia wzbogaciła się w styczniu ubiegłego roku w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".
 
Image

 

Konkurs w klasach IV, V i VI przeprowadziła p. Alina Uzny. Reprezentanci poszczególnych klas rozwiązali na tablicy interaktywnej przygotowane dla nich zadania - każdy uczestnik konkursu mógł sprawdzić się samodzielnie oraz w drużynie. Rozwiązywanie konkursowych zadań takich jak: sieciomat losujący, internetowa stokrotka (gra znana pod nazwą wisielec), wyścigi konne, test wyboru, milionerzy czy krzyżówka z hasłem, sprawiły uczestnikom wiele radości oraz pokazały ich dużą wiedzę w sprawdzanym obszarze.
Uczniowie klas VII i VIII rozwiązywali test składający się z 27 pytań. Konkurs w tych klasach przeprowadzili nauczyciele informatyki: Jarosław Gucwiński i Maria Podcerkiewna. Liczba zdobytych punktów przez klasy świadczy o wysokim poziomie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Liczymy na świadome wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce i gratulujemy uzyskanych wyników.

Oto tegoroczne zwycięskie klasy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 
Klasy czwarte (konkurs odbył się na lekcji 6 w sali B10)
 I miejsce: klasa 4c
II miejsce: klasa 4a
III miejsce: klasa 4e
IV miejsce: klasa 4b
V miejsce: klasa 4f
VI miejsce: klasa 4d (nie startowała)
 
Klasy piąte (konkurs odbył się na lekcji 7 w sali B10)
 I miejsce: klasa 5d
II miejsce: klasa 5c
III miejsce: klasa 5a
IV miejsce: klasa 5e
V miejsce: klasa 5b
 
Klasy szóste (konkurs odbył się na lekcji 3 w sali B10)

 I miejsce: klasa 6c
II miejsce: klasa 6a
III miejsce: klasa 6b

Klasy siódme
I miejsce: klasa 7c
II miejsce: klasa 7b, 7d
III miejsce: klasa 7a

Klasy ósme
I miejsce: klasa 8b
II miejsce: klasa 8a
III miejsce: klasa 8d
IV miejsce: klasa 8c
 
Na apelach grup wiekowych zostaną wręczone dyplomy. Wszystkim gratulujemy wiedzy i dziękujemy za aktywny udział w konkursie. Do zobaczenia w kolejnej edycji za rok!
Szkolni informatycy
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image