Program profilaktyczny "Pomyśl zanim spróbujesz"
Wpisał: Aleksandra Białas   
26.03.2018.

Image

W dzisiejszych czasach uzależnienia są bardzo dużym zagrożeniem, zwłaszcza dla młodszego pokolenia, ponieważ młodzież szukając akceptacji w grupie rówieśniczej lub nie radząc sobie z problemami sięga po środki odurzające. Zażywanie substancji psychoaktywnych wiąże się z ryzykiem występowania problemów zdrowotnych, zachowań antyspołecznych, absencją w szkole oraz konfliktami z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami.
Dlatego w ramach programu "Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019 - Pomyśl zanim spróbujesz", w czwartek 22 marca 2018 r., w naszej szkole, odbyło się spotkanie edukacyjne dla rodziców.

Image

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków i dopalaczy. Spotkanie prowadzone przez funkcjonariusza Policji sierżanta sztabowego Pawła Szymkowiaka, dotyczyło zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Rodzice zostali zapoznani z przyczynami sięgania przez młodych ludzi po używki, możliwymi objawami, a także materiałami znajdującymi się w walizce edukacyjnej.