Dokumentacja szkoły
Wpisał: Administrator   
14.09.2012.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-KoĽlu
 
 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 
Regulamin przyznawania stypendium
 
Wewn±trzszkolne zasady oceniania uczniów klas I - III
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach religii  
 
 Zasady oceniania uczniów na lekcjach przyrody  
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach historii
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach języków obcych
 
 Zasady oceniania uczniów na lekcjach matematyki
 
  Zasady oceniania uczniów na lekcjach fizyki
 
 Zasady oceniania uczniów na lekcjach chemii