Dokumentacja szkoły
Wpisał: Administrator   
14.09.2012.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-KoĽlu
 
 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Kędzierzyn-KoĽle na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19
na rok szkolny 2017/2018

Wewn±trzszkolne zasady oceniania uczniów klas I - III
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach historii
 
Zasady oceniania uczniów na lekcjach religii 
 
 Zasady oceniania uczniów na lekcjach matematyki
 
 
 Zasady oceniania uczniów na lekcjach przyrody