Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19
im. Bronisława Malinowskiego
w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Kędzierzynie-Koźlu

 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona główna
Regulamin konkursu dla klas I-III "Czego życzę Ci szkoło?" PDF Drukuj Email
12.09.2017.

Image

Uczniów klas I-III zapraszamy do udziału w konkursie "Czego życzę Ci szkoło?".
Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej:


I.   Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Uczniowie biorący udział w konkursie mają za zadanie przygotowanie życzeń dla szkoły z okazji jej Jubileuszu 30-lecia.
 2. Prace należy przekazać do pani Agnieszki Mazurkiewicz (B 20) lub pani Katarzyny Wrony (B1) do dnia 22 września 2017 roku.
 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.
 4. Prace należy oddać do 25 września 2017 r. Wyniki konkursu będą widocznie na stronie internetowej szkoły.
 5. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w październiku 2017 r., o czym poinformuje organizator.
II.   Cele konkursu:
 1. Wzmacnianie poczucia więzi ze swoją szkołą, świadomość  przynależności do społeczności szkolnej, zgłębiania jej tradycji i zwyczajów.
 2. Pobudzanie uczniów do kreatywności, nieszablonowego podejścia do pisma użytkowego jakim są życzenia.
 3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
 4. Rozwijanie wyobraźni  i kreatywnego myślenia poprzez dobór odpowiednich środków do wykonania pracy konkursowej.
 5. Kształtowanie estetycznej i artystycznej wrażliwości  umiejętności składania oryginalnych życzeń.
III.   Forma prezentacji pracy konkursowej:
 
      1. Uczniowie:

         a) klasy I  -  w formie plastycznej
 • prace wykonane dowolną techniką plastyczną
 • format – max A4, układ strony w poziomie
 • praca powinna być wykonana samodzielnie.
         b) klasy II i III – w formie pisemnej
 • format – max A4, układ strony w poziomie
 • prace napisane odręcznie starannym pismem
      2. Do pracy należy dołączyć krótką informację o autorze (imię, nazwisko, klasa).

IV. Ocena prac konkursowych:
 1. Zgłoszone prace zostaną ocenione w kategoriach klas I oraz klas II-III przez powołane jury.
 2. Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
 • kreatywność i oryginalność,
 • poprawność kompozycyjna,
 • staranność wykonania – estetyka pracy.
V. Postanowienia końcowe:
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.
  Podanie danych osobowych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w konkursie „Czego  życzę Ci szkoło?”.
 2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdanie nagród - październik 2017r.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19.
 5. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca jest własna, niepublikowana i nienagradzana na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 7. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »