Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19
im. Bronisława Malinowskiego
w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Kędzierzynie-Koźlu

 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona główna
Regulamin konkursu na LOGO PDF Drukuj Email
Wpisał: Małgorzata Simańczuk   
07.09.2017.
Image
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie „Zaprojektuj logo z okazji 30-lecia Twojej szkoły”

Poniżej regulamin konkursu:


Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
Cel i przedmiot konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 z okazji 30-lecia placówki.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów reklamowych i promocyjnych Szkoły.
 3. Konkurs trwa od 01.09.2017r. do 22.09.2017r.
Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz PSP 19.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, ulotki.
 2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą.
 4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

Gotową pracę oddajemy w postaciach:

 • w wersji rysunku artystycznego lub wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, klasę,
 • elektronicznej na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD.

Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Prace należy składać do dnia 22.09.2017 r. u swojego wychowawcy.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.
Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
•    zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
•    oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
•    czytelność i funkcjonalność projektu,
•    estetyka wykonania projektu.
Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 25.09.2017r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »